Japansk Pileurt. Uønsket

Kort resume:

Kæmpepileurt og Japansk Pileurt og hybrider af disse, betragtes i Danmark som invasive plantearter. Planterne har ingen naturlige fjender og på grund af deres gode tilpasningsevne og hurtige udbredelse kan de udkonkurrere naturligt hjemmehørende vegetation. Pileurt ses ofte sprede sig fra steder, hvor der er dumpet haveaffald.

På det fredede areal vokser der japansk pileurt, som grundejerforeningen ønsker at udrydde. Desværre kan man ikke nøjes med at skære planterne ned. Planterne skyder igen fra deres store rodnet.

Hvad kan man gøre?

De unge planter/nye skud skal hives op med rod, mens de store planter skal klippes af så langt nede mod jorden som muligt. Det er vigtigt, at intet plantemateriale fra rødderne efterlades på jorden, da planterne er eksperter i genvækst fra alle roddele. Planterne skal bortskaffes ved afbrænding eller lægges i affaldsbøtten.

Bekæmpelsen går ud på at ”udsulte” rodnettet, så der til sidst ikke er kræfter til at sætte nye skud. Det kræver en indsats fra maj til oktober – år efter år.

Læs mere her (pdf)

Ophængsskabe

Hvor står de?

Afdeling I: For enden af Solbakkevej, ud mod det fredede område.

Afdeling II: På strandkrogen ved indkørslen til sommerhusområdet.

Afdeling III: For enden af Park Alle, ud mod det fredede område.

Skal der være et badehotel i fire etager i Dronningmølle?

Gribskov kommune har udsendt lokalplanforslag, som kan medføre at der bygges et badehotel i fire etager ved Dronningmølle Camping på hjørnet af Strandkrogen og Villingebæk Strandvej. Se lokalplansforslaget, klik HER

Der gives også mulighed for at campingpladsen kan bygge mange flere hytter og at der er ikke grænser for størrelsen af hytterne. Der gives også mulighed for en udkørsel/indkørsel til hytterne via Strandkrogen. Udkørsler er angiver med tal på Kortbilag 5. Der er flere kortbilag, som viser placeringer mm. Kortbilagene er fra Lokalplanens sidste fem sider.

Kortbilag 1. Luftfoto
Kortbilag 2. Bindingskort
Kortbilag 3. Illustrationsplan for badehotel
Kortbilag 4. Område og matrikelkort
Kortbilag 5. Arealanvendelsesplan

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III har indsendt en klage med flere andre grundejerforeninger som medunderskrivere. Se klagen, klik HER