Generalforsamlinger 2020

Der bliver afholdt ekstraordinær og ordinær generalforsamling

Søndag den 28. juni 2020 kl. 10.00 og ca. kl. 10.15

Sted: Medborgerhuset, Dronningmølle Strandvej 645 B