Om foreningen

Grundejerforeningen har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser jævnfør foreningens vedtægter. Endvidere er Grundejerforeningen påtaleberettiget for så vidt angår udstykningens deklarationer og servitutter.

Foreningen blev stiftet d. 29. marts 1968. – Grundejerforeningens CVR nummer er: 34383227.

Tre afdelinger

Foreningen er beliggende mellem Hornbæk og Gilleleje i et rekreativt og smukt naturområde.

Foreningens område er opdelt i 3 afdelinger. Afdeling 1 & 2 er beliggende øst for det fredede areal der benævnes “Ruslandskilen” og afdeling 3 vest for det fredede areal.

Udstykningen og byggemodningen fandt sted i 1967 og blev gennemført af daværende Esbønderup-Nøddebo Sogneråd. Udstykningen stammer fra henholdsvis Thorshøjgård og Dronningmølles gamle teglværksarealer.

I 1968 blev en del af Ruslandskilen på ca. 217.000 m2 tilskødet os og vores nabo grundejerforening, Grundejerforeningen Fuglevangen. I 1992 blev hele kilen fredet. Kilen indgår idag i EU projektet Natura 2000. Kilen strækker sig fra lyngbakkerne syd for Tegners museum, gennem Pandehave Ådal, til en af danmarks bedste badestrande.

Kort over foreningens 3 afdelinger (pdf)