Skal der være et badehotel i fire etager i Dronningmølle?

Gribskov kommune har udsendt lokalplanforslag, som kan medføre at der bygges et badehotel i fire etager ved Dronningmølle Camping på hjørnet af Strandkrogen og Villingebæk Strandvej. Se lokalplansforslaget, klik HER

Der gives også mulighed for at campingpladsen kan bygge mange flere hytter og at der er ikke grænser for størrelsen af hytterne. Der gives også mulighed for en udkørsel/indkørsel til hytterne via Strandkrogen. Udkørsler er angiver med tal på Kortbilag 5. Der er flere kortbilag, som viser placeringer mm. Kortbilagene er fra Lokalplanens sidste fem sider.

Kortbilag 1. Luftfoto
Kortbilag 2. Bindingskort
Kortbilag 3. Illustrationsplan for badehotel
Kortbilag 4. Område og matrikelkort
Kortbilag 5. Arealanvendelsesplan

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III har indsendt en klage med flere andre grundejerforeninger som medunderskrivere. Se klagen, klik HER