Pandehave Eng

Velkommen til Pandehave Engs hjemmeside, som ligger som en underside på Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III’s hjemmeside.

Se også underpunkter i menupunktet Pandehave Eng.

Slåning af græs og buskads på Pandehave Eng, juni 2023. Klik HER

Orientering om Pandehave Eng, juni 2022. Klik HER

Spørgsmål og Svar til Pandehave Eng. Klik HER

Om at undgå fodring mm. Klik HER

______________________________________________________
Kører og kalve blev sat på engen omkring 1. maj 2023.
Der er 6 vokse og 4 kalve.

______________________________________________________

Udskriftvenlig udgave af nedenstående. Klik her

Ny forening:
Pandehave Eng

Baggrund
Ved udstykningen af markerne omkring Dronningmølle til sommerhusområder i slutningen af tresserne i forrige århundrede tillagdes engen Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III og Grundejerforeningen Fuglevangen som tillægsjord til sommerhusområder for at sikre en højere byggeprocent på de omfattede grunde. Området blev sammen med resten af Ruslandskilen fredet i 2003 (en samling af flere tidligere delfredninger). Området ejes af Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III og Grundejerforeningen Fuglevangen i fællesskab. Plejen af området følger plejeplan som blev udarbejdet af Frederiksborg amt i 2005. Siden da er er de græsdækkede arealer blevet slået en gang årligt i juni, og hvert 3. år er bevoksning af træer og buske blevet skåret ned.

De to foreninger har tidligere kun i begrænset omfang samarbejdet om plejen, men har nu sat sig for i samarbejde at udvikle området.

Pandehave Eng, ramme omkring samarbejdet
For at sætte en ramme omkring samarbejdet for området er der stiftet en forening hvis medlemmer er de to grundejerforeninger. Foreningens navn er Pandehave Eng. Foreningskonstruktionen minder meget om den der gælder for Villingebæk vandværk, hvor flere foreninger slutter sig sammen om et fælles formål.

Foreningens formål:
”at varetage og drive det fredede naturområde matrikel nr. 1rt og 1y Dronningmølle by, Esbønderup, som medlemmerne har et fælles skøde på. Området er fredet og omfattet af Natura 2000 og en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Foreningen skal arbejde på at fremme biodiversiteten, øge naturværdien og rekreative værdier i området.”

Kontakt:

Foreningen Pandehave Eng
Bogfinkevej 13

3120 Dronningmølle

Kontaktpersoner:

Christian S Laursen tlf. 27 95 50 40 & Kjell Nilsson tlf. 24 20 72 06