Aktuelle sager

Pandehave Å’s østlige å-brink er hævet flere gange. Ved skybruddet den 4. august 2017 gik åen atter over sine bredder, men det kunne igen konstateres at åens overløb flød ind over det fredede areal og den østlige side og beboerne der blev ikke påvirket af denne oversvømmelse.

De aktuelle drænsager samt overfladevand:

Arbejdet med 2 drænopgaver i Solbakkevej området, som startede i det tidlige forår 2016, blev stort set færdigt primo juni samme år og der er opnået betydelige forbedringer.

Dog mangler der forbedring af det sidste forløb på cirka 50 meter frem til Pandehave Å. Dette arbejde forventes udført i efteråret 2020.

Uanset disse forbedringer er der fortsat problemer med afledning af store mængder overfladevand flere steder under Grundejerforeningen. Her er typisk tale om en kombination af grundejere som udleder overfladevand til det asfalterede vejareal samt vejarealet som afleder vand ind mod berørte grundejere.

Bestyrelsen arbejder med flere sager af denne karakter hvor første skridt er at stoppe udledning fra grundejere til vejarealet.

Skelsager:

De skelsager som har verseret de seneste år er stort set løst.

Reglerne om forhold vedrørende skel, som gælder for vort område, kan findes under: Planer, Love, Deklarationer, Skel & Hegn.

En anden sag vedrører opførelsen af småhuse og lignende, hvor Gribskov Kommune har opfordret Grundejerforeningen om at henvise til bestemmelserne på vor hjemmeside, og vi har indlagt de mest relevante sider af “Bygningsreglement for småhuse” under ovennævnte menupunkt.

Hent dokumenter