Bestyrelsen

Formand: Kate Jacobsen,
Solbakkevej 98, 3100 Hornbæk. – Tlf.: 40 40 38 29

Formand – Vej – Sti – Skel: Peter Hauch
Solbakkevej 90, 3100 Hornbæk. – Tlf.: 22 50 55 91

Kasserer: Anne Møller
Sophienborg Allè 2D, 3400 Hillerød – Tlf.: 29 47 17 18

Bestyrelsesmedlem: Dennis Møller
Allikevej 16, 3120 Dronningmølle. – Tlf.: 21 15 41 63

Bestyrelsesmedlem: Kris Kristensen
Løvsangervej 48, 3120 Dronningmølle.- Tlf.: 53 53 85 09

Bestyrelsesmedlem: Peter Larsen
Agerhønevej 16, 3120 Dronningmølle. – Tlf.: 20 97 13 56

Bestyrelsesmedlem: Christian Laursen
Bogfinkevej 13, 3120 Dronningmølle. – Tlf.: 27 95 50 40

Revisorer og vandværk:

Erik Boisen, Løvsangervej 11, 3120 Dronningmølle
Vibeke Lund Nielsen, Løvsangervej 7, 3120 Dronningmølle

Revisor suppleant: Søren Holmboe, Vagtelvej 21, 3120 Dronningmølle.

Repræsentant i Vandværkets bestyrelse: Kris Kristensen,

Valg af medlemmer

Bestyrelsen vælges jævnfør Vedtægterne af generalforsamlingen med 6 medlemmer samt 1 suppleant som indtræder i bestyrelsen hvis et bestyrelsemedlem afgår indenfor sin valgte periode.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og suppleanten for 1 år ad gangen. Hvert medlem har sit ansvarsområde, men ved de regelmæssige møder, bliver alle sager diskuteret igennem og en fælles beslutning bliver taget.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det først afholdte bestyrelsesmøde efter den årlige Generalforsamling.