Bestyrelsen

Formand: Christian Laursen,
Bogfinkevej 13, 3120 Dronningmølle. – Tlf.: 27 95 50 40

Kasserer og Næstformand: Peter Larsen
Agerhønevej 16, 3120 Dronningmølle – Tlf.: 20 97 13 56

Formand – Vej – Sti – Skel: Peter Hauch
Solbakkevej 90, 3100 Hornbæk. – Tlf.: 22 50 55 91

Bestyrelsesmedlem. Hjemmeside: Dennis Møller
Allikevej 16, 3120 Dronningmølle. – Tlf.: 21 15 41 63

Bestyrelsesmedlem: Kris Kristensen
Løvsangervej 48, 3120 Dronningmølle. – Tlf.: 53 53 85 09

Bestyrelsesmedlem: Kate Jacobsen
Solbakkevej 98, 3100 Hornbæk. – Tlf.: 40 40 38 29

Suppleant: Ole Madsen
Solbakkevej 38, 3100 Hornbæk. – Tlf.: 26 29 24 46

Revisorer og vandværk:

Henrik Suhr, Løvsangervej 40, 3120 Dronningmølle
Bodil Brøndum, Løvsangervej 2, 3120 Dronningmølle

Revisor suppleant: Søren Holmboe, Vagtelvej 21, 3120 Dronningmølle.

Repræsentant i Vandværkets bestyrelse: Kris Kristensen,

Valg af medlemmer

Bestyrelsen vælges jævnfør Vedtægterne af generalforsamlingen med 6 medlemmer samt 1 suppleant som indtræder i bestyrelsen hvis et bestyrelsesmedlem afgår indenfor sin valgte periode.

Bestyrelsenmedlemmer vælges for 2 år af gangen og suppleanten for 1 år af gangen.

Hvert medlem har sit ansvarsområde, men ved de regelmæssige møder, bliver alle sager diskuteret igennem og en fælles beslutning bliver taget.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det først afholdte bestyrelsesmøde efter den årlige Generalforsamling.