Bestyrelsen

Formand: Christian Laursen,
Bogfinkevej 13, 3120 Dronningmølle
Tlf.: 50 20 12 46

Bestyrelsesmedlem. Hjemmeside: Dennis Møller
Allikevej 16, 3120 Dronningmølle.
Tlf.: 21 15 41 63

Vej – Sti – Skel: Ove Høegh-Guldberg Hoff
Solbakkevej 68, 3100 Hornbæk
Tlf.: 29 61 55 26

Bestyrelsesmedlem: Pernille Isle
Agerhønevej 29, 3120 Dronningmølle
Tlf.: 28 55 52 30

Suppleant: Ole Madsen
Solbakkevej 38, 3100 Hornbæk
Tlf.: 26 29 24 46

Bestyrelsesmedlem: Anders Bryld
Solbakkevej 74, 3100 Hornbæk
Tlf.: 22 14 04 83

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen 25. juni 2023.

Revisorer og vandværk:

Revisor: Henrik Suhr, Løvsangervej 40, 3120 Dronningmølle
Revisor: Bodil Brøndum, Løvsangervej 2, 3120 Dronningmølle
Revisor suppleant: Søren Holmbo, 3120 Dronningmølle.
Revisor suppleant: Kate Jacobsen, 3100 Hornbæk.

Repræsentant i Vandværkets bestyrelse: Pt. Christian Laursen

Valg af medlemmer

Bestyrelsen vælges jævnfør Vedtægterne af generalforsamlingen med 6 medlemmer samt 1 suppleant, som indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem afgår indenfor sin valgperiode.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen og suppleanten for 1 år af gangen.

Hvert medlem har sit ansvarsområde, men ved de regelmæssige møder, bliver alle sager diskuteret igennem og en fælles beslutning bliver taget.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det først afholdte bestyrelsesmøde efter den årlige Generalforsamling.