Bestyrelsen

Formand: Christian Laursen,
Bogfinkevej 13, 3120 Dronningmølle
Tlf.: 27 95 50 40

Kasserer og Næstformand: Peter Larsen
Agerhønevej 16, 3120 Dronningmølle
Tlf.: 20 97 13 56

Bestyrelsesmedlem. Hjemmeside: Dennis Møller
Allikevej 16, 3120 Dronningmølle.
Tlf.: 21 15 41 63

Bestyrelsesmedlem: Kris Kristensen
Løvsangervej 48, 3120 Dronningmølle.
Tlf.: 53 53 85 09

Vej – Sti – Skel: Ove Høegh-Guldberg Hoff
Solbakkevej 68, 3100 Hornbæk
Tlf.: 29 61 55 26

Bestyrelsesmedlem: Ole Madsen
Solbakkevej 38, 3100 Hornbæk
Tlf.: 26 29 24 46

Der vælges ny suppleant ved næste generalforsamling, idet Ole Madsen er indtrådt i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem.

Revisorer og vandværk:

Revisor: Henrik Suhr, Løvsangervej 40, 3120 Dronningmølle
Revisor: Bodil Brøndum, Løvsangervej 2, 3120 Dronningmølle
Revisor suppleant: Søren Holmboe, Vagtelvej 21, 3120 Dronningmølle.

Repræsentant i Vandværkets bestyrelse: Kris Kristensen

Valg af medlemmer

Bestyrelsen vælges jævnfør Vedtægterne af generalforsamlingen med 6 medlemmer samt 1 suppleant som indtræder i bestyrelsen hvis et bestyrelsesmedlem afgår indenfor sin valgte periode.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen og suppleanten for 1 år af gangen.

Hvert medlem har sit ansvarsområde, men ved de regelmæssige møder, bliver alle sager diskuteret igennem og en fælles beslutning bliver taget.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det først afholdte bestyrelsesmøde efter den årlige Generalforsamling.