Generalforsamling 25. juni 2023 kl. 15-17

Generalforsamling 25. juni 2023 kl. 15-17

I år afholdes Grundejerforeningen Generalforsamling som sædvanlig på en søndag, men på grund af indtrufne omstændigheder er det ikke på den sædvanlige tid om formiddagen, men om eftermiddagen kl 15-17.

Se Indkaldelse og bilag. HER

Japansk Pileurt. Uønsket

Kort resume:

Kæmpepileurt og Japansk Pileurt og hybrider af disse, betragtes i Danmark som invasive plantearter. Planterne har ingen naturlige fjender og på grund af deres gode tilpasningsevne og hurtige udbredelse kan de udkonkurrere naturligt hjemmehørende vegetation. Pileurt ses ofte sprede sig fra steder, hvor der er dumpet haveaffald.

På det fredede areal vokser der japansk pileurt, som grundejerforeningen ønsker at udrydde. Desværre kan man ikke nøjes med at skære planterne ned. Planterne skyder igen fra deres store rodnet.

Hvad kan man gøre?

De unge planter/nye skud skal hives op med rod, mens de store planter skal klippes af så langt nede mod jorden som muligt. Det er vigtigt, at intet plantemateriale fra rødderne efterlades på jorden, da planterne er eksperter i genvækst fra alle roddele. Planterne skal bortskaffes ved afbrænding eller lægges i affaldsbøtten.

Bekæmpelsen går ud på at ”udsulte” rodnettet, så der til sidst ikke er kræfter til at sætte nye skud. Det kræver en indsats fra maj til oktober – år efter år.

Læs mere her (pdf)

Ophængsskabe

Hvor står de?

Afdeling I: For enden af Solbakkevej, ud mod det fredede område.

Afdeling II: På strandkrogen ved indkørslen til sommerhusområdet.

Afdeling III: For enden af Park Alle, ud mod det fredede område.