Japansk Pileurt. Uønsket

Kort resume: Kæmpepileurt og Japansk Pileurt og hybrider af disse, betragtes i Danmark som invasive plantearter. Planterne har ingen naturlige fjender og på grund af deres gode tilpasningsevne og hurtige udbredelse kan de udkonkurrere naturligt hjemmehørende vegetation. Pileurt ses ofte (mere…)

Ordinær Generalforsamling 2021

Grundejerforeningens generalforsamling afholdes søndag den 27. juni 2021 i Medborgerhuset. Indkaldelse (pdf) Bilag: Regnskab 2020. Budgetforslag 2022 (pdf)Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (pdf)Uddrag af regler, love, mm. (pdf) (mere…)