Seneste fra Bestyrelsen

Bestyrelsen’s løbende arbejde kan følges ved at læse Nyhedsbrevene fra vores møder her på hjemmesiden under menupunktet “Bestyrelsen” eller i opslagsskabene i området. Er der nogen spørgsmål, er alle velkomne til at skrive til os pr e-mail til nedenstående e-mail adresse.

Hvad angår grundejerforeningens ledelse og administration henvises til Menupunktet “Bestyrelsen” ligesom der henvises til Menupunktet “Referater“.

Kasseren

Husk at melde adresseflytning hvis dette er aktuelt. Det gøres pr e-mail til: info@drmstrandpark.dk.

Grundejerforeningens behandling af persondata

Grundejerforeningens behandling af persondata

Ifølge EUs nye Databehandlingsforordning har vi pligt til at oplyse hvilke data vi opbevarer om jer grundejere. For at kunne varetage bestyrelsens opgaver opbevares følgende i vores regneskabssystem (databehandlingsaftale på plads): Sommerhusadresse, navn på ejer, privatadresse, e-mail (frivilligt), telefonnummer (frivilligt) og status på kontingentindbetalinger og derudover intet andet. Disse oplysninger slettes automatisk når en ny ejer overtager sommerhuset. Det er kun bestyrelsens medlemmer, som har adgang til disse data samt vores bogholderfirma (databehandlingsaftale på vej) og Nets (i forbindelse med udsendelse af indbetalingskort). Almindelig korrespondance opbevares på vores Google konto og Google Documents. Villingebæk Vandværk, som har nøjagtigt de samme oplysninger, samarbejder vi med hvis den ene part mangler oplysningerne. Ellers udleverer vi ingen oplysninger til andre grundejere eller andre udover ovenfor nævnte firmaer. Enhver grundejer kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger vi har om vedkommende og efter ønske kan e-mail eller telefonnummer slettes eller opdateres. Navn og adresse kan ikke slettes men kun ændres, da man er pligtig medlem af grundejerforeningen.

Persondata Dronningmølle Strandpark I-III (pdf)

Konsekvensanalyse Dronningmølle Strandpark I-III (pdf)

Borgerforening

Vi har modtaget en opfordring til at anbefale vores grundejere at melde sig ind i Dronningmølles Borgerforening.

I kan på deres hjemmeside se alle de gode initiativer som de arbejder for. Foreningen har brug for flere medlemmer bl.a. for at kunne søge fonde om tilskud til nogle af initiativerne.