FORSIDEN
OM FORENINGEN
BESTYRELSEN
PLANER - DEKLARATIONER MM
AKTUELT
VEDTÆGTER MM
REFERATER
KONTAKT

Velkommen til hjemmesiden for:
Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-III

Hjemmesiden er lanceret i februar 2009 som service for grundejerne og er under fortsat udvikling.

Her kan du finde relevante oplysninger, Vedtægter, Lokalplan, Deklarationer, referater med mere, samt kontakte os med spørgsmål eller meddelelser.

Grundejerforeningen omfatter et større areal med tre ikke tilstødende områder. På det indlagte kort er indtegnet periferien af det samlede område. Mere herom under menupunktet: "Om Foreningen".    

Senest fra formanden: 

Den ordinære Generalforsamling for regnskabsåret 2017 blev afholdt søndag den 17. juni 2018 kl. 10.00 i Dronningmølle Medborgerhus, Villingebækvej 34. Referatet vil blive lagt her på hjemmesiden i nær fremtid og øvrige nødvendige opdateringer af hjemmesiden vil ske snarest.

Ifølge EUs nye Databehandlingsforordning har vi pligt til at oplyse hvilke data vi opbevarer om jer grundejere. For at kunne varetage bestyrelsens opgaver opbevares følgende i vores regneskabssystem (databehandlingsaftale på plads): Sommerhusadresse, navn på ejer, privatadresse, e-mail (frivilligt), telefonnummer (frivilligt) og status på kontingentindbetalinger og derudover intet andet. Disse oplysninger slettes automatisk når en ny ejer overtager sommerhuset. Det er kun bestyrelsens medlemmer, som har adgang til disse data samt vores bogholderfirma (databehandlingsaftale på vej) og Nets (i forbindelse med udsendelse af indbetalingskort). Almindelig korrespondance opbevares på vores Google konto og Google Documents. Villingebæk Vandværk, som har nøjagtigt de samme oplysninger, samarbejder vi med hvis den ene part mangler oplysningerne. Ellers udleverer vi ingen oplysninger til andre grundejere eller andre udover ovenfor nævnte firmaer. Enhver grundejer kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger vi har om vedkommende og efter ønske kan e-mail eller telefonnummer slettes eller opdateres. Navn og adresse kan ikke slettes men kun ændres, da man er pligtig medlem af grundejerforeningen. Se GDPR dokumentationen her på siden.

Vi har modtaget en opfordring til at anbefale vores grundejere at melde sig ind i Dronningmølles Borgerforening http://www.dronningmolle-borgerforening.dk/. I kan på deres hjemmeside se alle de gode initiativer som de arbejder for. Foreningen har brug for flere medlemmer bl.a. for at kunne søge fonde om tilskud til nogle af initiativerne.

Godt nyt angående Lokaltogs planlagte lukning af jernbaneovergangene ved Elme Allé og Teilmanns Alle. Efter mange protester og flere møder med Lokaltog A/S er oplægget nu at disse to overgange alligevel ikke lukkes men i stedet sikkerhedsforbedres.  

Senest fra Bestyrelsen: 

 
Generalforsamlingen var i år ikke så velbesøgt men blev afviklet i fin atmosfære. Referatet vil blive lagt under menupunktet "Referater" så snart det er underskrevet af både referent og dirigent. - Årskontingentet blev ved generalforsamlingen hævet til kr. 800 per grundejer.

Bestyrelsen's løbende arbejde kan følges ved at læse referaterne fra vores møder her på hjemmesiden eller i opslagsskabene i området.  Er der nogen spørgsmål, er alle velkomne til at skrive til os per e-mail til nedenstående e-mail adresse.

Hvad angår grundejerforeningens ledelse og administration henvises til Menupunktet "Bestyrelsen" ligesom der henvises til Menupunktet "Referater".

Kasseren:
Husk at melde adresseflytning hvis dette er aktuelt. Det gøres per e-mail til:
info@drmstrandpark.dk.

 

Hent dokumenter:
 - Kendelse fra naturklagenævnet
 - Kendelse fra Gribskov Kommune