FORSIDEN
OM FORENINGEN
BESTYRELSEN
PLANER - DEKLARATIONER MM
AKTUELT
VEDTÆGTER MM
REFERATER
KONTAKT

Velkommen til hjemmesiden for:
Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-III

Hjemmesiden er lanceret i februar 2009 som service for grundejerne og er under fortsat udvikling.

Her kan du finde relevante oplysninger, Vedtægter, Lokalplan, Deklarationer, referater med mere, samt kontakte os med spørgsmål eller meddelelser.

Grundejerforeningen omfatter et større areal med tre ikke tilstødende områder. På det indlagte kort er indtegnet periferien af det samlede område. Mere herom under menupunktet: "Om Foreningen".    

Senest fra formanden: Lokalbanen planlægger at lukke permanent for overgangen ved Elme Allé. Der var Borgermøde i Medborgerhuset i Villingerød Kirkeby den 19. december 2016. Der var fremmødt omkring 100 personer + repræsentanter fra Lokaltog A/S, Cowi Consult og Kommunen. Der var på mødet stærke protester imod både tidspunktet og indkaldelsesprocedure og Lokaltog accepterede derfor at udsætte mødet til engang i det nye år. Det anbefales kraftigt at møde op på det næste Borgermøde. Tidspunktet kendes ikke endnu.

Senest fra Bestyrelsen:  
Den årlige Generalforsamling for året 2015 blev afholdt den 12. juni 2016 kl. 10 i Dronningmølle Medborgerhus, Villingerødvej 34. 

Generalforsamlingen var velbesøgt og blev afviklet i fin atmosfære. Der henvises til referat fra generalfosamlingen under menupunktet "Referater". - Årskontingentet er fortsat kr. 650 per grundejer.

Bestyrelsen's løbende arbejde kan følges ved at læse referaterne fra vores møder her på hjemmesiden eller i opslagsskabene i området.  Er der nogen spørgsmål, er alle velkomne til at skrive til os per e-mail til nedenstående e-mail adresse.

Hvad angår grundejerforeningens ledelse og administration henvises til Menupunktet "Bestyrelsen" ligesom der henvises til Menupunktet "Referater".

Kasseren:
Husk at melde adresseflytning hvis dette er aktuelt. Det kan nu gøres per e-mail til: info@drmstrandpark.dk.

 

Hent dokumenter:
 - Kendelse fra naturklagenævnet
 - Kendelse fra Gribskov Kommune