FORSIDEN
OM FORENINGEN
BESTYRELSEN
PLANER - DEKLARATIONER MM
AKTUELT
VEDTÆGTER MM
REFERATER
KONTAKT

Velkommen til hjemmesiden for:
Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-III

Hjemmesiden er lanceret i februar 2009 som service for grundejerne og er under fortsat udvikling.

Her kan du finde relevante oplysninger, Vedtægter, Lokalplan, Deklarationer, referater med mere, samt kontakte os med spørgsmål eller meddelelser.

Grundejerforeningen omfatter et større areal med tre ikke tilstødende områder. På det indlagte kort er indtegnet periferien af det samlede område. Mere herom under menupunktet: "Om Foreningen".    

Senest fra formanden: 

Vi har modtaget en opfordring til at anbefale vores grundejere at melde sig ind i Dronningmølles Borgerforening http://www.dronningmolle-borgerforening.dk/. I kan på deres hjemmeside se alle de gode initiativer som de arbejder for. Foreningen har brug for flere medlemmer bl.a. for at kunne søge fonde om tilskud til nogle af initiativerne.

Godt nyt angående Lokaltogs planlagte lukning af jernbaneovergangene ved Elme Allé og Teilmanns Alle. Efter mange protester og flere møder med Lokaltog A/S er oplægget nu at disse to overgange alligevel ikke lukkes men i stedet sikkerhedsforbedres.  

Senest fra Bestyrelsen: 

 
Den årlige Generalforsamling for året 2016 blev afholdt den 18. juni 2017 kl. 10 i Dronningmølle Medborgerhus, Villingerødvej 34. 

Generalforsamlingen var i år ikke så velbesøgt men blev afviklet i fin atmosfære. Referatet vil blive lagt under menupunktet "Referater" så snart det er underskrevet af både referent og dirigent. - Årskontingentet er fortsat kr. 650 per grundejer.

Bestyrelsen's løbende arbejde kan følges ved at læse referaterne fra vores møder her på hjemmesiden eller i opslagsskabene i området.  Er der nogen spørgsmål, er alle velkomne til at skrive til os per e-mail til nedenstående e-mail adresse.

Hvad angår grundejerforeningens ledelse og administration henvises til Menupunktet "Bestyrelsen" ligesom der henvises til Menupunktet "Referater".

Kasseren:
Husk at melde adresseflytning hvis dette er aktuelt. Det kan nu gøres per e-mail til: info@drmstrandpark.dk.

 

Hent dokumenter:
 - Kendelse fra naturklagenævnet
 - Kendelse fra Gribskov Kommune