FORSIDEN
OM FORENINGEN
BESTYRELSEN
PLANER - DEKLARATIONER MM
AKTUELT
VEDTÆGTER MM
REFERATER
KONTAKT

Velkommen til hjemmesiden for:
Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-III

Hjemmesiden er lanceret i februar 2009 som service for grundejerne og er under fortsat udvikling.

Her kan du finde relevante oplysninger, Vedtægter, Lokalplan, Deklarationer, referater med mere, samt kontakte os med spørgsmål eller meddelelser.

Grundejerforeningen omfatter et større areal med tre ikke tilstødende områder. På det indlagte kort er indtegnet periferien af det samlede område. Mere herom under menupunktet: "Om Foreningen".    

Senest fra formanden:
Tak til alle de grundejere som har bekræftet deres e-mail adresser. Desværre har vi sendt alle kontingent opkrævninger ud sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen med almindelig post. Det skyldes uoverstigelige praktiske problemer med at gøre det elektronisk i denne omgang. Vi arbejder på at det vil ske elektronisk i fremtiden.  
 
Godt nyt angående Lokaltogs planlagte lukning af overgangen ved Elme Allé: På et møde den 6. april hvor bl.a. vores næstformand Benny Andersen deltog meddelte Lokaltogs repræsentant at overgangen alligevel ikke bliver lukket, men at man vil overveje andre sikkerhedsmæssige tiltag. Der vil blive inviteret til et nyt Borgermøde den 22. august. Tidspunkt og sted kendes endnu ikke. Der vil i øvrigt også komme et Borgermøde vedr. overgangen ved Teilmanns Alle den 24. august . Vi har som Grundejerforening også tilsluttet os en protest med lukning af denne overgang efter anmodning fra grundejere på Maarevej og Solbakkevej. 
 
Senest fra Bestyrelsen:  
Den årlige Generalforsamling for året 2016 blev afholdt den 11. juni 2017 kl. 10 i Dronningmølle Medborgerhus, Villingerødvej 34. 

Generalforsamlingen var i år ikke så velbesøgt men blev afviklet i fin atmosfære. Referatet vil blive lagt under menupunktet "Referater" så snart det er underskrevet af både referent og dirigent. - Årskontingentet er fortsat kr. 650 per grundejer.

Bestyrelsen's løbende arbejde kan følges ved at læse referaterne fra vores møder her på hjemmesiden eller i opslagsskabene i området.  Er der nogen spørgsmål, er alle velkomne til at skrive til os per e-mail til nedenstående e-mail adresse.

Hvad angår grundejerforeningens ledelse og administration henvises til Menupunktet "Bestyrelsen" ligesom der henvises til Menupunktet "Referater".

Kasseren:
Husk at melde adresseflytning hvis dette er aktuelt. Det kan nu gøres per e-mail til: info@drmstrandpark.dk.

 

Hent dokumenter:
 - Kendelse fra naturklagenævnet
 - Kendelse fra Gribskov Kommune