Dispensationer til etablering af hegn og dyrehold

Gribskov Kommunes dispensation til etablering af hegn og ny afgræsning af mose.
Klik HER
Dette dokument indeholder beskrivelse af området med skitser og billeder

Fredningsnævnets tilladelse til hegning. Klik HER