Indbetaling af kontingent 2020. NY

Der er sket en fejl hos Grundejerforeningens regnskabsbureau, så indbetalinger via PBS tilsyneladende ikke er sket for alle medlemmer. Betaling skulle være sket senest 29. maj 2020.

På den faktura, der er udsendt sammen med indkaldelse til Generalforsamlingen 2020, står der et forkert registreringsnummer til Grundejerforeningens bank. Hvis der ikke er sket indbetaling via PBS kan kontingentet for 2020 indsættes på dette kontonummer:

Nordea Bank. regnr. 2255 kontonr. 2787479084

Husk at angive Navn og Adresse.

Ved for sen indbetaling vil der ikke blive opkrævet gebyr. Kontingentindbetalingen skal dog ske hurtigst muligt og senest ved udgangen af juli måned.

Bestyrelsen ville blive meget glade, hvis alle der har en email-adresse, sendte den til info@drmstrandpark.dk, med angivelse af navn, privatadresse, sommerhusadresse og meget gerne også et telefonnummer. Husk at angive at Bestyrelsen har lov til at bruge email-adressen til sager, der har med Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III at gøre.

Bestyrelsen 13. juni 2020