Nyt fra bestyrelsen – april 2018

Grundejerforeningen DRONNINGMØLLE STRANDPARK I-III
www.drmstrandpark.dk e-mail:info@drmstrandpark.dk

 28. april 2018

I anledning af bestyrelsesmøde afholdt d. 16. april 2018 kan gives følgende uddrag af de vigtigste punkter, der blev debatteret.

Til mødet var følgende fremmødte:

Formand Jørgen Brøndum,
Næstformand Benny Andersen,
Formand for sti, skel og hegn Peter Hauch havde forfald.
Kasserer Anne Møller,
Bestyrelsesmedlem Kate Jacobsen,
Bestyrelsesmedlem Dennis Møller.
Suppleant Henrik Suhr.

Vi er stadig afventende vedrørende vej-ret sagen ved Park Alle, idet de økonomiske forhold mellem Gribvand og G/F Fuglevangen endnu er uafklarede. Vi stiler efter at få etableret møder med Kommunen og G/F Fuglevangen for at få belyst situationen vedrørende vej-ret og eventuel betaling til vedligeholdelse af tilgangsveje. G/F Fuglevangen er interesseret i en aftale med os.

Der vil blive afholdt Borgermøde (Dronningmølle) d. 17 ds. på Tingbakkeskolen vedrørende anvendelsen af arealet, hvor den gamle DagligBrugs lå i Dronningmølle. Der foreligger en ansøgning om at rive den nuværende bygning ned og bygge et hus på ca. 10 m i højden, som skal benyttes til butikker og lejligheder.

Budgettet samt ordlyden af teksten til indkaldelsen til generalforsamlingen blev diskuteret.

Mht til løsning af problemerne med overfladevand i Solbakkevej-området forventes arbejderne med tilslutning af dræn til Pandehave Å fra SBV 45 og 67 at gå i gang i maj måned.

Bestilling og opsætning af nye skilte mod det fredede område forventes udført i maj måned.

Der er et åbentstående spørgsmål om pålægning af slidlag på øvre stræk af SBV.

Udestående er også forhandling med Lokalbanen om bortdræning af vand fra Lokalbanens område via vort område.

Nyt bestyrelsesmøde blev fastlagt til den 14 maj 2018 kl. 18:00 hos Dennis.