Hegn og skel i området

Overtrædelser og spørgsmål omkring skel og hegn er et af de hyppigste og mest besværlige områder under Grundejerforeningen.

Forhold som vedrører naboer beskæftiger Grundejerforeningen sig ikke med som hovedregel. Grundejerne henvises til at løse sådanne spørgsmål indbyrdes eller ved privat søgsmål.

Forhold som vedrører skel og hegn som grænser op mod Grundejerforeningens ejendom varetages af Grundejerforeningens Bestyrelse.

Skriftlig kontakt

Kontakten mellem Bestyrelsen og de enkelte grundejere foretages som hovedregel altid skriftligt for at sikre at der er ordentlig dokumentation for alle sager samt historik for kommende Bestyrelser.

For at gøre forhold og bestemmelser mere tilgængelige for grundejererne er der under Planer – Deklarationer også indlagt en nærmere vejledning om den lovgivning og de bestemmelser som gør sig gældende for området, og som omfatter samtlige grundejere.

Kun levende hegn

På generalforsamlingen afholdt 19. juni 2011 blev med stort flertal opløftet bestemmelserne i Deklarationerne og Lokalplanen om, at skel i hele området skal bestå af levende hegn, og det blev besluttet at alle faste hegn i området, opført før den 19. juni 2011 og grænsende mod Grundejerforeningens arealer, skal beplantes med fuldtdækkende og stedesegrøn beplantning. Sker dette ikke vil disse faste hegn forlanges nedtaget så området lever op til såvel Lokalplan som Deklarationer med mere gældende for området. Dette tiltag er foretaget i et tæt samarbejde med Gribskov Kommune.

Også i samråd med Gribskov Kommune er det besluttet, at håndhævelsen af bestemmelserne om levende hegn i området skal ske under en skærpet tilgang fra Grundejerforeningen i forhold til overtrædelser.

I dokumentfortegnelsen nedenfor ligger en vejledning om de forhold som er gældende for samtlige grundejere vedrørende skel og hegn indenfor Grundejerforeningens område.

Hent dokumenter:

Politik for skel, rabatter, vendepladser
– Parcelsalgserklæring 
– Oprindelige salgsbetingelser 
– Udstykningstilladelse
– Deklaration for udstykning 
– Lokalplan 9.3. Gælder for Afd. 1 (Solbakkevej)
Hegnsloven. Pixiudgave
Link til Hegnsloven

Veje og rabatter falder ind under bestemmelser i Lov om private Fællesveje som findes på følgende link: Lov om private fællesveje

Opmærksomheden henledes på lovens § 48 & 49 som er centrale for området.